VATTEN & AVLOPP
Vatten & Avlopp En naturlig del av din vardag
Vi ansvarar för att du ska få ett gott och hälsosamt
dricksvatten hem till din vattenkran. Dessutom renar vi ditt avloppsvatten så
att det kan återföras till naturen utan skada för hälsa och miljö.
Vi har 35 mil nedgrävda rör som transporterar ditt dricksvatten, avloppsvatten
och regnvatten. Vi sköter även underhåll och utbyggnad av dessa.
Så nog är vi en del av din vardag.

Samråd för nytt tillstånd för
avloppsreningsverket i Bromölla

Bromölla Energi och Vatten AB, BEVAB kommer att ansöka om tillstånd för en utbyggnad av Bromöllas avloppsreningsverk.

» Läs mer

Tillståndsansökan för vattenverksamhet
Bromölla Energi och Vatten AB kommer att söka tillstånd för vattenuttag vid vattentäkt i Nymölla.

» Läs mer

Dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattnet i Bromölla kommun är av god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets alla krav. Vill du veta mer om kvaliten på ditt dricksvatten?

» Läs mer

Tänk på miljön!
Kemikalier och mediciner får inte hällas ut i avloppet! Det
lämnas istället på återvinningsstationen och apoteket. Kemikalierna tar död på bakterierna i reningsprocessen och rinner igenom hela systemet för att
slutligen hamna i Hanöbukten.

» Läs mer

Skåne Blekinge Vattentjänst startar sin verksamhet
den 1 mars.

Från och med den 1 mars 2014 tar Skåne Blekinge Vattentjänst AB över driften av vatten-och avloppsanläggningarna i Bromölla, Olofström, Östra Göinge och Osby.

SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB, Olofströms Kraft AB, Östra Göinge Kommun och Osby Kommun.

Bolaget har sitt huvudkontor på Bruksgatan 1A i Bromölla.

» Skåne Blekinge Vattentjänst webbplats.
 
  AKTUELLT
 
  Spola rätt!
Spola bara ner det som passerat kroppen plus toalettpapper!
Fasta föremål som t ex tops
orsakar stopp i systemet.