VATTEN & AVLOPP
Vatten & Avlopp En naturlig del av din vardag
Vi ansvarar för att du ska få ett gott och hälsosamt
dricksvatten hem till din vattenkran. Dessutom renar vi ditt avloppsvatten så
att det kan återföras till naturen utan skada för hälsa och miljö.
Vi har 35 mil nedgrävda rör som transporterar ditt dricksvatten, avloppsvatten
och regnvatten. Vi sköter även underhåll och utbyggnad av dessa.
Så nog är vi en del av din vardag.

Tillståndsansökan för vattenverksamhet
Samråd enligt 6 kap miljöbalken i fråga om ny miljödom för vattenverksamhet vid vattentäkten i Nymölla, Bromölla kommun.
Bromölla Energi och Vatten AB kommer att söka tillstånd för vattenuttag vid vattentäkt i Nymölla. Nymölla består av två brunnar, en av brunnarna används kontinuerligt medan den andra fungerar som reservbrunn. Bägge brunnarna ligger i anslutning till vattenverket i samhällets västra del. Vattentäkten försörjer idag endast Nymölla med vatten och uttagen uppgår idag i medeltal till ca 200 m3/d. Vattentäkten saknar tillstånd varför sådant ska sökas.
Bromölla Energi och Vatten AB (BEVAB) avser att koppla in vattentäkten i Nymölla på det centrala vattenledningsnätet för att få större säkerhet i vattenförsörjningen. Samtidigt ökar behovet av vatten i regionen och samarbetet med Sölvesborg innebär på kort sikt att bl.a. Valje måste förses med vatten från Bromölla/Nymölla och på längre sikt att delar av Sölvesborg skulle kunna förses med vatten från aktuellt område. Med anledning av ovanstående avser därför BEVAB att framöver utöka uttagen ur vattentäkten.
I ansökningsprocessen ingår upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilket bl.a. innefattar samråd med fastighetsägare inom det område som bedöms påverkas av grundvattenuttaget. Syftet med samrådet är dels att informera om planerna och dels att ge fastighetsägare inom det bedömda påverkansområdet en möjlighet att lämna synpunkter på, och ställa frågor om, planerad vattenverksamhet samt komma in med kompletterande information.
Den långsiktiga påverkan med sökta uttag har bedömts utifrån provpumpning och beräkning med den sedan tidigare framtagna grundvattenmodellen för Kristianstadsslätten. I bilaga 1 finns en beskrivning bakgrunden för ansökan, bedömt påverkansområde samt bedömda miljökonsekvenser. Då konsekvenserna av sökta uttag bedöms som små genomförs samrådet enbart som skriftligt samråd med bifogade handlingar. Vi ser fram mot emot era synpunkter och ber er skicka dem skriftligen enligt bifogat svarsformulär (bilaga 2), gärna per e-post, till nedanstående kontaktpersoner. Era synpunkter behöver komma in före den 7 november 2018.

Kontaktpersoner:
Andreas Sjöberg
WSP Sverige AB
Box 574
201 25 Malmö
Telefon: 010-722 63 09
andreas.sjoberg@wsp.com

Anders Johnsson
Teknisk chef Bromölla Energi och vatten AB Storgatan 40
295 31 Bromölla
Telefon: 0456-622508
Anders.johnsson@bevab.se

» Samrådsunderlag fastighetsägare Nymölla.pdf
» Svarsformulär tillstånd Nymölla.pdf

Dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattnet i Bromölla kommun är av god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets alla krav. Vill du veta mer om kvaliten på ditt dricksvatten?

» Läs mer

Tänk på miljön!
Kemikalier och mediciner får inte hällas ut i avloppet! Det
lämnas istället på återvinningsstationen och apoteket. Kemikalierna tar död på bakterierna i reningsprocessen och rinner igenom hela systemet för att
slutligen hamna i Hanöbukten.

» Läs mer

Skåne Blekinge Vattentjänst startar sin verksamhet
den 1 mars.

Från och med den 1 mars 2014 tar Skåne Blekinge Vattentjänst AB över driften av vatten-och avloppsanläggningarna i Bromölla, Olofström, Östra Göinge och Osby.

SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB, Olofströms Kraft AB, Östra Göinge Kommun och Osby Kommun.

Bolaget har sitt huvudkontor på Bruksgatan 1A i Bromölla.

» Skåne Blekinge Vattentjänst webbplats.
 
  AKTUELLT

2018-12-06 12:10
Nu ändrar vår faktura utseende
Nästa faktura kommer att ha vår nya layout, som vi hoppas är både enklare, tydligare och mer modern. I samband med detta kommer vi även att kunna skicka fakturan till digitala brevlådor. Detta betyder att om du, som kund hos oss, har ett Kivra- eller e-Bokskonto kommer vi att skicka fakturan till din digitala brevlåda.

 
  Spola rätt!
Spola bara ner det som passerat kroppen plus toalettpapper!
Fasta föremål som t ex tops
orsakar stopp i systemet.