VATTEN & AVLOPP
Planerad VA-utbyggnad
I samband med att en ny VA-plan för Bromölla Kommun antagits redovisar vi nedan vilka områden som Bromölla Energi & Vatten framöver har för avsikt att ansluta till det kommunala vatten och avloppsledningsnätet.

De områden som redovisas nedan bedöms ha ett stort behov utav en VA-utbyggnad. Områdesprioriteringen är gjord efter en bedömning där bland annat utbyggnadsbehov ur miljösynpunkt och anslutningsmöjlighet har beaktats.


Område Planerad utbyggnadsstart

Knattevägen Etapp 2

2017
 


  Länkar

» VA-plan
» Utbyggnadskarta