SMS-tjänst för driftsinformation
Bromölla Energi & Vattens leveranser av el, fjärrvärme och VA har normalt en hög driftssäkerhet. Ibland inträffar dock driftsstörningar till följd av planerat underhåll eller för att något går sönder. Eftersom störningar i våra leveranser påverkar dig som kund vill vi så snabbt som möjligt kunna lämna information om eventuella driftsstörningar.
Hur har vi fått ditt nummer?
Ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är du skriven på en adress som omfattas av våra leveranser och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress så kommer du automatiskt att få våra SMS-utskick om det är aktuellt.
Du som vill ha aviseringar till annan telefon
Om du har ett mobiltelefonnummer som inte är kopplat till din adress, har fastigheter utöver där du är skriven eller av andra anledningar vill ha SMS-aviseringar avseende någon adress kan du ändå ta del av tjänsten genom att anmäla dig nedan.
Avanmälan
Om du av någon anledning vill avanmäla en eller flera av dina eller familjens mobilnummer från SMS-aviseringarna så gör du det också nedan.