BOLAGETS LEDNING
Elnätschef Bo Undemar
Fjärrvärmechef Eric Johnsson
Teknisk chef Anders Johnsson
Vatten & Avlopp -
Anders Johnsson
Ekonomichef Mikael Kristiansen

  STYRELSE
Daniel Ristovski
Åke Hammarstedt
Britt-Marie Jacobsson
Eric Berntsson
Jörgen Svensson

  Informationsmaterial

» Film
» Broschyr

Om oss
Bromölla Energi & Vatten bildades 2010 genom fusion av Bromölla Energi AB och Bromölla Vatten AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Bromölla kommun. Bromölla Energi & Vattens huvudsakliga verksamhet är eldistribution i Bromölla tätort, vattenproduktion och avloppsrening i Bromölla kommun. Dessutom bedrivs fjärrvärmeverksamhet i Bromölla tätort och i Näsum genom dotterbolaget Bromölla Fjärrvärme AB.