FJÄRRVÄRME

Priser
Anslutningsavgift 2018
Anslutningsavgiften är för närvarande 68 000 kr + moms, dvs. 85 000 kr inklusive moms.
Denna avgift gäller för villor, övriga anslutningar görs till överenskommet pris.

Energipriser 2019
Villor 74öre + moms = 92,5 öre
Flerbostadshus och lokaler 69 öre + moms = 86,25 öre.Årskostnader

Villor
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav fast del Varav rörlig del
15 000 13 500 kr 0 kr 13 500 kr
20 000 18 000 kr 0 kr 18 000 kr
30 000 27 000 kr 0 kr 27 000 kr
40 000 26 000 kr 0 kr 36 000 kr
Flerbostadshus och lokaler
Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav fast del Varav rörlig del
80 67 000 kr 0 kr 67 000 kr
193 161 637,5 kr 0 kr 161 637,5 kr
500 418 750 kr 0 kr 418 750 kr
1000 837 500 kr 0 kr 837 500 kr

Rotavdrag
Regeringens initiativ att återinföra ROT-avdraget medför en rabattering av anslutningskostnaden med ca 20 000 kr vid anslutning till Bromölla Fjärrvärme AB´s nät. Anslutningsavgiften är 85 000 kronor varav arbetskostnad är 40 195 kronor. Reglerna medger skattereduktion för halva arbetskostnaden, dock max 50 000 kr. I vårt fall blir skattereduktionen 40 195 x 50% = 20 098 kr.