ELNÄT

Energispartips
Så här sänker du dina elkostnader!
Kyl och frys

Kyl och frys tillhör hushållets större energiförbrukare. Skillnaden i energiförbrukning mellan gammal och ny utrustning är mycket stor. Frosta av frysen med jämna mellanrum.
Lågenergilampa
En lågenergilampa drar 1/5 av den energi som vanliga glödlampor behöver.
Diskmaskinen
Anslut diskmaskinen till kallvattnet istället för varmvatten. Då kan du spara 300-400 kWh/år.
Duscha
Duscha istället för att bada. Fem minuter i duschen sparar ca 1000 kWh/år. Modern duscharmatur förbrukar bara ca 1/3 varmvatten jämfört med äldre. Byt till nytt.
Tvätta
Att tvätta vid 90 grader kräver dubbelt så mycket energi som vid 60 grader. Du behöver inte tvätta onödigt varmt, nya tvättmedel är effektiva. Köp energisnåla köksmaskiner.
Inomhustemperaturen
Om du sänker inomhustemperaturen med 1 grad sparar du 5 % av uppvärmningskostnaden.Täta dragiga fönster och ytterdörrar. Saknar huset ventilation bör överkanten på fönstret vara utan list för att inte försämra luftväxlingen. Håll stängt mot kalla utrymmen. Vädra snabbt med tvärdrag. Fönster som står på glänt under längre tid kyler ned väggar, möbler med mera. Justera radiatorerna. Byt ut termostater som inte fungerar. Möblera inte för nära radiatorerna, värmen ska kunna spridas obehindrat.