ELNÄT
Priser
Nätavgiften består av en fast och en rörlig del.
Fast avgift - beror på hur stor säkring du har.
Rörlig avgift - beror på din förbrukning.
 
Nätpriser Gäller från 2019-01-01 (inkl moms)
Lägenhet (utan elvärme)
Rörlig avgift 16,25 öre/kWh
Fast avgift / per år 62,50 kr per ampere på mätarsäkring
Övriga kunder
Rörlig avgift 16,25 öre/kWh
Fast avgift / per år 125 kr per ampere på mätarsäkring
 
Anslutningsavgifter lågspänning Gäller fr o m 2018-01-01
Anslutningsavgiften baseras på fågelavståndet från närmaste nätstation samt den kapacitet som önskas. Det blir schablonavgifter för anslutningar upp till och med 63 ampere.
Servicesäkring Max 200 meter Max 600 meter
  utan moms med moms utan moms med moms
16-25 A 22 100 kr 27 675 kr 97 700 kr 122 125 kr
Vid en sträcka mellan 200 - 600 meter tillkommer 80 kr metern + moms
35-63 A 37 000 kr 46 250 kr 146 100 kr 182 625 kr
Vid en sträcka mellan 200 - 600 meter tillkommer 110 kr metern + moms
Vid anslutningar över 600 meter från befintlig nätstation och anslutningar över 80 A offereras anslutning i varje enskilt fall.
 
Kabelskyddsrör
Vid nyanslutning för abonnemang 16-25 Amp ingår kabel. Schakt och återfyllnad över 30 meter från tomtgränsen ingår ej.
Återanslutningsavgift
Frånkopplad anläggning som har kvar servis utgår en anslutningsavgift med den faktiska kostnaden. (Schablon 1200 kr/lägenhet)
Uppdelning av abonnemang
Schablonbelopp 3000 kr (inkl. moms) vid ett tillkommande abonnemang. Ytterligare delningar 1800 kr per abonnemang.

Hopslagning av abonnemang
400 kr