ELNÄT

Så fungerar elmarknaden
År 1996 avreglerades elmarknaden i Sverige. Det är bara den del av elpriset som kan hänföras till själva produkten el som är utsatt för konkurrens. Övriga delar i elpriset är nätavgift och skatter. Den nya elmarknaden ger kunderna rätt att fritt välja elleverantör. Nätägaren har fortfarande kvar monopolet på att distribuera elen. Avgifterna för överföringen av elen betalas till nätägaren och kostnaden för energi till din energileverantör.
Elkostnad
är kostnaden för den el du använder och är den del som du själv kan påverka genom ditt val av avtalstyp och elleverantör.
Nätavgift
är kostnaden för överföringen av el och bestäms av det elnätsföretag som har nätkoncession i ditt område.
Energiskatt
är en statlig skatt på din elkostnad. Skatten uppgår till 33,10 öre/kWh för 2018, och 34,7 öre/kWh 2019.
Elcerifikatavgift
är en avgift som infördes 2003 som ett särskilt stöd till producenter av förnybar el. Elcertifikatet skall bidra till en snabbare omställning av energisystemet, vilket är positivt för miljön. Avgiften är rörlig och tas ut som påslag på din elkostnad.