ELNÄT

Frågor och svar om avtal
Här hittar du frågor och svar om anvisat elhandelsföretag.


Vad händer med elen när jag flyttar?

När du flyttar från din bostad måste du meddela oss i god tid. Du måste säga upp avtalet med ditt elhandelsföretag. Vi ser till att ditt elhandelsföretag blir informerade för att kunna läsa av elmätaren det datum du lämnar din bostad.

Vad händer om jag inte väljer ett elhandelsföretag?
Om du flyttar till en anläggning i vårt elnätsområde och inte gör ett aktivt val av elhandelsföretag, blir du anvisad ett elhandelsföretag och ett anvisningspris. I vårt nätområde är Kraftringen anvisat elhandelsföretag. Kontakta oss gärna om du vill göra ett aktivt val av avtalspart och form

Vad behöver jag för att kunna göra ett byte?
All information ditt nya elhandelsföretag behöver finns på din faktura från oss, till exempel anläggningsid och områdeskod. Ha fakturan nära till hands när du kontaktar ditt nya elhandelsföretag.