ELNÄT
 
Leveranssäkerhet
Den genomsnittliga avbrottstiden för kunder anslutna till Bromölla Energi & Vatten, var under 2014 10 minuter, och antalet avbrott under 0,5 per kund. Sammantaget ger detta en leveranssäkerhet på mer än 99,99 %.