ELNÄT
 

Avtalsvillkor
Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för elnät. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.
(Senaste avtalsvillkor NÄT 2012 K, N, H (rev), Supplement till NÄT 2012 K, N, H).

» Nät 2012 H – högspänning
» Nät 2012 K – konsument
» Nät 2012 N – näringsverksamhet