slide show

  AKTUELLT

 


Bromöllabolagen söker Kommunikatör/Koordinator
Vill du vara med och utveckla Bromölla?

» Läs mer
 
Ny VA-taxa 2018
Från 1 januari 2018 höjs de fasta och rörliga brukningsavgifterna för vatten- och avlopp i hela Bromölla kommun.
» Läs mer
 
Sänkt elnätstaxa 2018
» Läs mer
 
Kabel- och ledningsanvisning
Här kan du beställa kabelvisning innan du påbörjar ett markarbete
» Läs mer

SMS-tjänst för
driftsinformation

Här kan du anmäla/avanmäla vår SMS avisering.
Du får ett SMS vid driftsavbrott, störningar och annat viktigt som berör dig.
» SMS-tjänst

Besök vår facebook sida.
Tillståndsansökan för vattenverksamhet
Bromölla Energi och Vatten AB kommer att söka tillstånd för vattenuttag vid vattentäkt i Nymölla.

» Läs mer
 

  ELNÄT
Bromölla Energi & Vattens uppgift är att transportera el till alla anslutna kunder inom vårt koncessionsområde. Vi ansvarar också för mätningen av hur mycket el du har använt. Våra nätkunder har tecknat elavtal med ett 60-tal olika elhandelsbolag.
  VATTEN & AVLOPP
Bromölla Energi & Vatten ansvarar för att du ska få ett gott och hälsosamt dricksvatten hem till din vattenkran. Dessutom renar vi ditt avloppsvatten så att det kan återföras till naturen utan skada för hälsa och miljö. Vi har 35 mil nedgrävda rör som transporterar ditt dricksvatten, avloppsvatten
och regnvatten. Vi sköter även underhåll och utbyggnad av dessa.
  FJÄRRVÄRME
Bromölla Energi & Vatten levererar miljövänlig energi för värme och varmvatten till ca 1500 hushåll samt ca 60 företag och kommunala inrättningar i Bromölla.