slide show

  AKTUELLT

2018-12-06 12:10
Nu ändrar vår faktura utseende
Nästa faktura kommer att ha vår nya layout, som vi hoppas är både enklare, tydligare och mer modern. I samband med detta kommer vi även att kunna skicka fakturan till digitala brevlådor. Detta betyder att om du, som kund hos oss, har ett Kivra- eller e-Bokskonto kommer vi att skicka fakturan till din digitala brevlåda.

 


Den 1 januari inför vi nya taxor för elnät och fjärrvärme

Elöverföringstaxan

höjs med 2,5 öre/kWh
Fjärrvärmetaxan
höjs med 2,5 öre/kWh


Kabel- och ledningsanvisning
Här kan du beställa kabelvisning innan du påbörjar ett markarbete

» Läs mer

SMS-tjänst för
driftsinformation

Här kan du anmäla/avanmäla vår SMS avisering.
Du får ett SMS vid driftsavbrott, störningar och annat viktigt som berör dig.

» SMS-tjänst

Besök vår facebook sida.
Samråd för nytt tillstånd för avloppsreningsverket i Bromölla
Bromölla Energi och Vatten AB, BEVAB kommer att ansöka om tillstånd för en utbyggnad av Bromöllas avloppsreningsverk.

» Läs mer
Tillståndsansökan för vattenverksamhet
Bromölla Energi och Vatten AB kommer att söka tillstånd för vattenuttag vid vattentäkt i Nymölla.

» Läs mer
 

  ELNÄT
Bromölla Energi & Vattens uppgift är att transportera el till alla anslutna kunder inom vårt koncessionsområde. Vi ansvarar också för mätningen av hur mycket el du har använt. Våra nätkunder har tecknat elavtal med ett 60-tal olika elhandelsbolag.
  VATTEN & AVLOPP
Bromölla Energi & Vatten ansvarar för att du ska få ett gott och hälsosamt dricksvatten hem till din vattenkran. Dessutom renar vi ditt avloppsvatten så att det kan återföras till naturen utan skada för hälsa och miljö. Vi har 35 mil nedgrävda rör som transporterar ditt dricksvatten, avloppsvatten
och regnvatten. Vi sköter även underhåll och utbyggnad av dessa.
  FJÄRRVÄRME
Bromölla Energi & Vatten levererar miljövänlig energi för värme och varmvatten till ca 1500
hushåll samt ca 60 företag och kommunala inrättningar i Bromölla.