slide show

  AKTUELLT

 


Den 1 januari inför vi nya taxor för elnät och fjärrvärme

Elöverföringstaxan

höjs med 2,5 öre/kWh
Fjärrvärmetaxan
höjs med 2,5 öre/kWh


Kabel- och ledningsanvisning
Här kan du beställa kabelvisning innan du påbörjar ett markarbete

» Läs mer

SMS-tjänst för
driftsinformation

Här kan du anmäla/avanmäla vår SMS avisering.
Du får ett SMS vid driftsavbrott, störningar och annat viktigt som berör dig.

» SMS-tjänst

Besök vår facebook sida.
Samråd för nytt tillstånd för avloppsreningsverket i Bromölla
Bromölla Energi och Vatten AB, BEVAB kommer att ansöka om tillstånd för en utbyggnad av Bromöllas avloppsreningsverk.

» Läs mer
Tillståndsansökan för vattenverksamhet
Bromölla Energi och Vatten AB kommer att söka tillstånd för vattenuttag vid vattentäkt i Nymölla.

» Läs mer